♥__(¯`•♥•´¯) ~ DSCH ~ (¯`•♥•´¯)__♥
Chào mừng bạn đến với ♥️ DBSJ's COUPLEs HEAVEN ♥️

Hãy cùng làm quen với các mem và thể hiện tình yêu cũng như niềm tin của bạn vào couples DBSJ nhé ^^♥__(¯`•♥•´¯) ~ DSCH ~ (¯`•♥•´¯)__♥


 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Thông báo: Vì forum mới hiện có vấn đề về kĩ thuật, 
vì vậy BQT forum quyết định mở cửa lại forum ban đầu tại đây và tiếp tục để DSCH hoạt động.

Mong các bạn sẽ có những khoảng thời gian vui vẻ với DSCH

Share | 
 

 [TRANS] 20100526 Nội dung Chiến dịch kí tên yêu cầu + sự nghi ngờ và ý kiến phản đối mạnh mẽ từ fan

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giả

Hãy bình chọn cho bài viết thay cho nút Thanks

Jyn
|.:.○.:.|ur smiles are mah miracles|.:.○.:.|

|.:.○.:.|ur smiles are mah miracles|.:.○.:.|
avatar

Couple bạn thích nhất trong DBSJ : 允在
Tổng số bài gửi : 230
Won : 679
Thanks : 94
Age : 23
Đến từ Đến từ : 윤재's home si-qit home
Gia huy :

Bài gửiTiêu đề: [TRANS] 20100526 Nội dung Chiến dịch kí tên yêu cầu + sự nghi ngờ và ý kiến phản đối mạnh mẽ từ fan   Wed May 26, 2010 10:01 pm

N?I DUNG L?I KÊU G?I
Trích dẫn :
G?i t?t c? nh?ng ng??i ?ang ch? ??i TVXQ, chúng tôi mong mu?n b?n ký tên vào ??n yêu c?u.

* N?m ngoái, chúng ta ?ã ch?u m?t cú s?c l?n t? ??n ki?n s? b? xin bãi b? h?p ??ng ??c quy?n c?a Junsu, Yuchun, Jejung (sau ?ây s? g?i là b? 3) ch?ng l?i SM Entertainment, và t?t c? chúng ta ?ang trên b? v?c th?m vì k?t qu? ??n ki?n ?nh h??ng ??n s? t?n t?i c?a TVXQ theo m?i cách.
(T/N: M?c dù trong b?n d?ch dùng t? "Injunction" nh?ng mình xét th?y t? "??n ki?n" ?úng ngh?a v?i n?i dung h?n)
*Vì chúng ta ??u mu?n TVXQ ti?p t?c s? nghi?p c?a h? v?i "5 ng??i" và không ph?i ??i m?t thêm v?i b?t c? nguy c? nào t?i th?i ?i?m này, chúng tôi xin trình bày ??n yêu c?u "Ch?ng l?i ??n ki?n s? b? bãi b? s? ??c quy?n" (T/N: t?c là ph?n ??i vi?c 3 thành viên ho?t ??ng cá nhân) nh? sau:

1. ?ã 10 tháng k? t? cu?i tháng 7 khi ??n ki?n ???c g?i lên. Trong 10 tháng qua, không ch? là 5 thành viên c?a TVXQ mà là c? fan hâm m? c?a h? trên toàn th? gi?i, bao g?m Hàn Qu?c, Nh?t B?n, Trung Qu?c, Thái Lan và th?m chí c? châu Âu, ?ang ngày càng b? ?n mòn trong v? tranh ch?p này. Chúng ta ??u v?ng tin r?ng TVXQ s? t?n t?i mãi mãi, nh?ng chúng ta bây gi? ??u ?ang trong cú s?c l?n vì nhìn th?y s? ?au kh? c?a nh?ng thành viên và nhóm d??ng nh? có th? tan rã b?t c? lúc nào.

2. B? 3 ?ã tuyên b? r?ng :"Chúng tôi mu?n ti?p t?c (ho?t ??ng) nh? TVXQ", "N?u b?t công trong h?p ??ng ???c s?a ??i và có ???c môi tr??ng tho?i mái ?? chúng tôi ti?p t?c s? nghi?p âm nh?c, thì chúng tôi tin r?ng (TVXQ) có th? tái h?p tr? v? v?i fan hâm m?" . Chúng tôi tin r?ng b? 3 ph?i ch?u trách nhi?m cho s? ?au kh? c?a c? fan hâm m? l?n Yunho & Changmin và k?t thúc v? tranh ch?p mà h? ?ã kh?i x??ng

3. M?c dù SM Ent. ?ã thông báo r?ng h? d? ??nh s? s?a ??i các ?i?u ki?n trong h?p ??ng trong nhi?u cu?c ?àm phán v?i b? 3, c? 3 ng??i ??u t? ch?i ch?p nh?n. Chúng tôi c?m th?y thái ?? 3 ng??i là r?t ?áng ti?c. C? 3 ?ã tuyên b? r?ng "Th??ng thuy?t là trên h?t. Chúng tôi d? ??nh tuyên b? cách nhìn c?a chúng tôi v? v?n ?? này cùng gi?i pháp v?i SM Ent. thông qua các bu?i nói chuy?n". Theo nh?ng gì h? ?ã nói., chúng tôi ?? ngh? 3 ng??i ch?u trách nhi?m v? l?i nói c?a h? và lên ti?ng hòa gi?i trong bu?i nói chuy?n v?i SM Ent.

4. Chúng tôi th?t s? c?m th?y ti?c cho Yunho và Changmin (sau ?ây g?i là 2 ng??i) ?ang ph?i ch?u ??ng cái ??n ki?n mà h? ch?a bao gi? liên quan ??n. Trong 10 tháng qua, cà 2 ?ã ph?i ch?u nhi?u s? ch? trích h?n h?c, nh?ng l?i l?ng m? không th? t??ng t??ng n?i, s? ph? báng x?u xa và th?m chí c? nh?ng danh hi?u n?c c??i nh? "k? ph?n b?i" và "k? ngoài cu?c". T?t c? nh?ng s? x? nh?c ??y cay nghi?t này tr? thành nh?ng v?t th??ng không th? di?n t? không ch? cho 2 ng??i, mà còn cho chúng ta. Chúng tôi th?c s? mong mu?n nh?ng l?i ph? báng v? c? 2 ng??i s? ng?ng l?i.

*Nh? ?ã ?? c?p ? trên, chúng tôi trình bày ??n yêu c?u này thay m?t cho "Nh?ng ng??i ch? ??i TVXQ" cùng s? chân thành.


M?T S? Ý KI?N ??A RA


Trích dẫn :
Tôi th?y trên Baidu Trung Qu?c r?ng cái này gi?ng nh? m?t chi?n thu?t c?a SM thu th?p ch? ký ?? s? d?ng chúng t?i tòa án ch?ng l?i b? ba: trong ??n yêu c?u thêm vào các câu nh? "không th? ??ng ý v?i cách mà b? ba gi?i quy?t tình hình " và th?m chí xa h?n khi ng? ý r?ng nh?ng ch? ký s? ???c s? d?ng trong tòa án sau này. Bài vi?t trên Baidu c?ng ch? ra r?ng trang web thu th?p ch? ký này ???c ?i?u hành b?i các qu?n tr? viên c?a "c?u DNBN" ,nh?ng ng??i ?ã b? cách ch?c vì hành vi thiên v? và không phù h?p trong quá kh? ch?ng l?i b? ba."

Trích dẫn :


Tôi không th? ép bu?c b?n không ký vào ??n này. Tôi không th? g?t tay b?n kh?i bàn phím hay trói b?n vào gh?.
Nh?ng tôi có th? chia s? m?t chút v? "Daum Television TVXQ Gallery" nh?ng ng??i kh?i x??ng ??n yêu c?u này.
Nh? b?n bi?t, tôi có tham gia tích c?c trong TVXQ Gallery, n?u b?n nh?, v? b?c th? C?m ?n ???c ??ng trong ?ó.
T?t c? m?i th? ??u tuy?t v?i, ?ã có m?t vài ng??i vào và ch? trích DBSK, nh?ng ?i?u ?ó c?ng bình th??ng và ?ã x?y ra t? ??u nên nh?ng ch? trích ?ó có th? ???c l? ?i.

Sau ?ó, thông báo t?m d?ng ho?t ??ng c?a TVXQ t?i Nh?t B?n tung ra và t?t c? phá v? thành ??a ng?c.
Nh?ng ng??i ?ã t?ng nói "Hãy tin vào TVXQ và ch? ??i" ?ã b?t ??u nói "JCS là m?t l? ?âm lén và h? không x?ng ?áng ?? ? trong TVXQ."
Cái gallery ,?ã t?ng ch?a ??y tin t?c, hình ?nh và nhi?u b?c th?, b?t ??u b? vùi trong nhi?u ý ki?n chán ghét và vu cáo các thành viên, ph?n ??i quy?t ??nh c?a h?, gia ?ình h? và m?i th? khác. Tôi ghét ph?i nói ?i?u này nh?ng nó ??n t? chính fan JCS (vì ?ng h? vi?c thay ??i h?p ??ng ??c quy?n là vì l?i ích c?a JCS thay vì ph?i SM không?) t?y chay JCS. 3 ng??i b? g?i là "Tình nhân c?a ti?n, nh?ng k? yêu m? ph?m, b?n ?âm lén, l? ?ào ng? ".

Tôi d?ng lên ?ó kho?ng m?t tu?n sau khi t?t c? ?i?u này x?y ra b?i vì tim tôi tan v? m?i khi tôi nhìn th?y s? thay ??i c?a h?.
Fan TVXQ ? Nh?ng ng??i này không ph?i là fan c?a TVXQ.
M?t ng??i b?n c?a tôi m?t l?n ?ã c? g?ng lên ?ó ?? phân tích m?i th? và nói v?i h? r?ng h? không nên hành ??ng nh? th?, h? nói v?i cô ?y "Cút v? Yuaerubi ?i". Nh?ng ng??i này ghét Yuaerubi, DNBN(T/N:DNBN chính th?c bây gi? , t?c ko ph?i dnbn.org) và Poplez.

Tôi ?ã m?t ni?m tin v? nh?ng ng??i này. B?t c? ?i?u gì ??n t? cái gallery này ??u nh? d?i trá và l?a l?c v?i tôi. ??ng ?? tiêu ?? c?a h? ?ánh l?a b?n.Ph?i, sâu th?m trong tim tôi, tôi mu?n TVXQ tr? l?i. Vâng, tôi ??ng ý r?ng fan ?ã b? quên HoMin ngay t? ??u vì h? không tham gia v? ki?n. Nh?ng tôi th?c s? ??ng ý v?i tuyên b? này c?a h??

Trích dẫn :
"M?t s? fan hâm m? nói r?ng TVXQ ?ang có m?t l?ch làm vi?c ch?t ng??i, nh?ng chúng tôi c?m th?y r?ng nhi?u ca s? ngày nay có l?ch làm vi?c t??ng t? . Chúng tôi tin r?ng còn quá xa ?? g?i nó là h?p ??ng nô l? vì các thành viên TVXQ làm vi?c ch?m ch? nh? v?y c?ng vì cho s? n?i ti?ng c?a h? thôi"

Vì v?y, xin vui lòng, tr??c khi quy?t ??nh ký ??n này, xin vui lòng ??c t?ng ch? c?a nó. Hãy hi?u chính xác nh?ng gì b?n ?ang ký. ?ó là t?t c? nh?ng gì tôi có th? nói vì tôi s? quay l?ng v?i nh?ng ng??i ?ã quay l?ng v?i TVXQ.

+) Tôi v?a truy c?p trang web c?a SaveTVXQ, m?t tác gi? c?a ??n yêu c?u khác liên quan ??n m?t trong nh?ng cái này. H? ?ã g?i "faith" trong "Always keep the Faith" là s? "gi? d?i" t?o ra t? cá nhân fan.

??n yêu c?u là do SaveTVXQ, AfterTVXQ và Daum Televsion TVXQ Gallery t?o ra.
B?n có mu?n ký vào cái ??n t?o ra b?i m?t nhóm ng??i sáng l?p dnbn.org, nh?ng ng??i g?i AKTF gi? t?o, m?t trang web ?ã t? ch?i là trang web c?a TVXQ và thay vào ?ó ph?i nói r?ng h? là "m?t n?i cho nh?ng ng??i ?ang m?t m?i vì ch? ??i và ?ã t? b? làm fan TVXQ có th? vào " và m?t gallery ?ã quay l?ng l?i v?i TVXQ?
source: sign4tvxq.net/ +SOOMPI
shared by: sharingyoochun.net
Summary and vtrans:
misaki_bt@360kpop.com
Reup by: Jyn@dbsjcouple-heaven_______________________________

Có nhi?u chuy?n c?n ph?i suy ngh? ?ây
haizzhh....~


Cre ava: LJ
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
toiyeudbsk
~ Couples thực tập ~
~ Couples thực tập ~
avatar

Couple bạn thích nhất trong DBSJ : YooSu
Tổng số bài gửi : 75
Won : 85
Thanks : 4
Age : 21
Đến từ Đến từ : Park phủ
Gia huy : Heo là phu nhân của Park đại gia nhà DBSK!!!!!!

Dae Mul
Garang
Nữ Lâm
Ngựa điên

4 sát thủ trong tim :">

Bài gửiTiêu đề: Re: [TRANS] 20100526 Nội dung Chiến dịch kí tên yêu cầu + sự nghi ngờ và ý kiến phản đối mạnh mẽ từ fan   Thu May 27, 2010 10:28 pm

tớ ko nghĩ là tớ có thể fản bội lại các a ý!!!!!
như vậy thì các a ý sẽ thất vọng lắm ý!!!

Và tớ bùn vì ko ngờ những con người kia gọi các a là đồ đâm lén...
các a ý chỉ mún tự do thôi mà....
Dù có j` đi nữa tớ vẫn tin vào quyết định của các anh!

Còn mấy cái giống như trên kja: cháy nàh mới ra mặt chuột!!
thật là thất vọng vì họ... liệu họ có xứng đang sống vs cái tên cass hay bigeast? Vậy faith trong tjm họ là j`? VÀ đc bao người ủng hộ JCS trong lúc này? được bao nhiêu cass và bigeast được gọi là chân chính????
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
MjJeJe.[Chip]
~♪♥♪ Always Keep The Faith ♪♥♪~

~♪♥♪ Always Keep The Faith ♪♥♪~
avatar

Couple bạn thích nhất trong DBSJ : YunJae
Tổng số bài gửi : 316
Won : 652
Thanks : 108
Age : 22
Đến từ Đến từ : YunJae' Heaven
Gia huy :


Bài gửiTiêu đề: Re: [TRANS] 20100526 Nội dung Chiến dịch kí tên yêu cầu + sự nghi ngờ và ý kiến phản đối mạnh mẽ từ fan   Thu May 27, 2010 10:52 pm

Mền bị đau lòng khi đọc bài này nha Cry
"Tình nhân của tiền, những kẻ yêu mỹ phẩm, bọn đâm lén, lũ đào ngũ ".
Đây là những lời của Fan àh
Sao tôi nghe jốg của anti Fan quá vậy
Lập ra một ct để chống lại TVXQ ưh???? Tôi chắc chắn rằng n~ ng` đó không đủ tư cách làm Cass
Thử nhìn lại DC 2010 xem thấy tình yêu của Cass dành cho các 0ppa mãh liệt thế nào chứ đó mới là Cass chân chính
Không bh Cass có thể làm điều j chống lại DB cả KHÔNG BAO JỜ
Các a là những con ng`
Các a kần tự do kần sự kông bằng
K thể chịu đựng áp bức mãi đc
Thật sự không thể nghĩ đc chuyện này lại xảy ra như vậy
Các a mà bik đc hẳn đau lòng và thất vọng lắm
Những ai nói Faith là giả tạo thì thật sự k phải là ng`
Mình tin một ngày nào đó DBSK sẽ Come Back
[-.AKTF.-] Luôn luôn tin tưởng vào các 0ppa
Smile
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: [TRANS] 20100526 Nội dung Chiến dịch kí tên yêu cầu + sự nghi ngờ và ý kiến phản đối mạnh mẽ từ fan   

Về Đầu Trang Go down
 

[TRANS] 20100526 Nội dung Chiến dịch kí tên yêu cầu + sự nghi ngờ và ý kiến phản đối mạnh mẽ từ fan

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
♥__(¯`•♥•´¯) ~ DSCH ~ (¯`•♥•´¯)__♥ :: All about DBSK :: ♦ DBSK's News ♦-